Julemessa 2014 – ein fast tradisjon

Det er tid for å tenkje julemesse. Som i fjor planlegg vi julemessa på ein dag. Datoen i år er laurdag 29.november. Vi ber deg om å sette av heile dagen til julemesse.

Les meir

Vi har lagt bak oss ein spennande periode

Skulen har vore prega av mange store og viktige hendingar i haust i samband med at folkehøgskulen i Norge er 150 år og Grunnlova 200 år. Det er vanskeleg å fortelje om alt dette utan at viktige detaljar forsvinn i mengden. Vi viser difor noko av dette i etterkant.

Les meir

Opprop til politikarane i Sogn og Fjordane

Opprop: Vi ber politikarar frå Sogn og Fjordane om å slå ring om folkehøgskulane våre. Det er urimeleg at våre elevar skal blir ramma av nedskjeringar i studiestøtta.
Sei nei til reduksjon av studiestøtta.
Sei nei til innskrenking av kursverksemda.

Les meir

Meir på Sunnfjord Folkehøgskule

Sunnfjord Folkehøgskule er også staden for overnatting, kurs, konferansar, stemne, ferie, familiearrangement og dagsturar. Sjå kva vi har å tilby:

Til toppen