Fritid

Elevkveldar

Noko av dei meir spesielle tinga ved folkehøgskule er elevkveldane. Dei fleste laurdagskveldane er det linjer, internatgrupper, basisgrupper, stipendiatar e.l. som har ansvar for ein underhaldningskveld.

Eksempler på tidlegare elevkveldar:

– Bryllaup

– 70-talls party

– Nyttårsball

– «Robinson»

– Mafiakveld

– Sjørøverkveld

– «Cowboy og indianer»

– Bad Taste

Smågrupper:

Skolen tilbyr to smågrupper med valfri deltaking:

Samtalegrupper

Denne gruppa tek utgangspunkt i diverse tema som elevane ønskjer å snakke om/diskutere. Dette kan vere alt frå ver og vind, politikk til sambuarskap/ekteskap osv. Dette er et forum for å få prata i trygge omgjevnader. Samtalegruppa har ikkje eit kristent utgangspunkt.

Vi har ikkje hatt samtalegrupper kvart år.

Bibelgrupper

Vi har to bibelgrupper som samlast annakvar veke heime hos lærarar. Vi begynte skuleåret med en felles overnattingstur:

Her kan du sjå video frå ein bibelgruppetur.

 

Til toppen