Prisar 2017-2018

Prisar 2017-2018

OBS: Prisane i tabellen gjeld dobbeltrom med delt dusj og toalett (ikkje på rommet). Sjå tillegg for enkeltrom og privat bad.

 

Inkludert

 • Undervisning
 • Studieturar på linja
 • Mat og rom på skulen
 • Internett
 • Vaskemaskin
 • Påmeldingsgebyr
 • Reiseforsikring

Avhengig av linje og valgfag

 • Linjeprisen varierer på grunn av ulike studieturar og litt ulikt utstyr på linja.
 • Valfag: 0 kr – 1.000 kr (du veljer 2 valgfag)
 • Dei fleste valfaga er gratis. Du betaler for materialar og råvarer, og der du får spesielle sertifikat, må du betale for det.

Ikkje inkludert

 • Enkeltrom
 • Privat bad på rommet

Rom med eige bad kostar kr 5.500,- ekstra, enkeltrom kostar kr 7.500 ekstra. Enkelttrom med bad blir altså kr 13.000 ekstra.

Statens Lånekasse

Statens Lånekasse yter stipend og lån. For 2016-17 er stønadsbeløpet 103 950 kr for heile året. Av dette er kr 41 580 stipend.

Dette kan du lese meir om på Folkehøgskolene.

Statens Lånekasse finn du her. Her kan du også følgje med på dei nye satsane når dei blir lagt ut.

Påmeldingsgebyr/ innmeldingspengar

Du betaler eit påmeldingsgebyr på kr 2 200 når du tek imot skuleplassen ved Sunnfjord Folkehøgskule. Desse pengene får du ikkje tilbake om du seinare skulle bestemme deg for å trekke deg frå skuleplassen. Denne regelen gjeld for alle folkehøgskulane. Beløpet er inkudert i grunnbeløpet (sjå tabellen).

Betalingsplan

Du får ein betalingsplan saman med annan informasjon i juni. Det blir månadlege innbetalingar, der første forfall er 15. august.

Forsikring

Alle våre elevar får reiseforsikring inkludert i grunnbeløpet. Dersom det er behov for dekning av ekstreme aktivitetar, så må du betale slik forsikring sjølv.

Skulen har ikkje ansvar for å forsikre dine personlege eigendelar på skulen. Vi tilrår at du har innbuforsikring. Sjekk om familien har slik forsikring.

Heimebuar

For elevar som bur heime, er grunnbeløpet Kr. 55.050 for heile året. Linjekostnad og valfag kjem i tillegg.

Fellesutgifter

Inkludert er fellesturar, utstyr til seminar, kulturarrangement, valfag, kopiering, songbok, transport, ekskursjonar, informasjon, tilgang til vaskeri, utstyr til fritidsaktivitetar, musikal, internett, samlingar i samband med opning og avslutting av skuleåret, fjorårstreff året etter at du sluttar m.m.

Linjepris og studieturar

Linjepris dekkar aktivitetar og reiser på linjene. Det inkluderer utstyr og opplevingar som ein har felles på linja, og studieturane som linjene har ansvar for.

Prisen på reisene vil variere frå linje til linje. Normalt har linja ein eller to lengre studieturar (sjå detaljar på linjepresentasjonen). Turane blir spesialplanlagt for å dekke målsetninga med linja. Turane er ein viktig del av undervisninga på linja, og elevane kan ikkje velje ein annan tur.

Viktig: Det kan oppstå endring i planane og prisane for utanlandsturane av grunnar som er vanskeleg å kontrollere. Slike årsaker kan vere valutaendring, lokale forhold på reisemålet, og det kan vere at gruppa som reiser blir mindre enn forventa. Vaksiner er ikkje inkludert i prisen. Alle er sjølve ansvarlege for å ta dei vaksiner som trengs. Om nødvendig må du kontakte din fastlege. Skulen har ikkje fagkunnskap om helsespørsmål.

Studietur halvårskurs

Ta kontakt for prisar for halvårskurs. Studieturen som linja har i semesteret inngår i opplegget og i prisen.

Dersom du sluttar

Den som sluttar etter å ha begynt på skulen, må betale for seks veker etter oppseiingsdatoen. Dette gjeld for alle folkehøgskulane.

Spesielle behov for tilpassa mat

Dersom du treng spesialtilpassa mat på grunn av matallergi, så må du betaler eit tillegg for det som blir avtala med skulen.

Dersom du treng halalkjøt, så må du også betale ekstra for det.

I tillegg fins det andre ulike stipend og legat ein kan søke. Vi har tatt med dei viktigaste under sida:

Til toppen