Prisar 2018-2019

Prisar 2018-2019

OBS: Prisane gjeld dobbeltrom med delt dusj og toalett (ikkje på rommet). Sjå tillegg for enkeltrom og privat bad.

Prisar på linjene

Prisane er ikkje heilt endelege, det kan kome endringar i løpet av november månad.

OBS: Prisar for halvårskurs er ikkje klare enno. Kjem snart!

Dette er frå-pris som kun inkluderer dobbeltrom utan privat bad.

Nokre av linjene har frivillig utanlandstur. Enkelte valfag blir også i tillegg. Oppgradert rom (til enkeltrom og/eller privat bad) kjem også i tillegg.

Forbehold om feil i prislista.

 

Inkludert i prisen

 • Påmeldingsgebyr på kr 2.300,- (Blir ikkje betalt tilbake om du seier opp plassen din.)
 • Undervisning
 • Studieturar på linja: Sjå kvar enkelt linje!
 • Mat og rom på skulen
 • Internett
 • Vaskemaskin
 • Påmeldingsgebyr
 • Reiseforsikring

Avhengig av linje og valgfag

 • Linjeprisen varierer på grunn av ulike studieturar og litt ulikt utstyr på linja.
 • Valfaga vil koste frå kr 0 kr til kr 1.000 kr ekstra (du veljer 2 valgfag). Dei fleste valfaga er gratis. Du betaler for materialar og råvarer, og der du får spesielle sertifikat, må du betale for det.

Ikkje inkludert

 • For dei fleste linjene: Frivillig tur til Sri Lanka. Pris: Sjå lenger oppe, pris med og utan frivillig tur!
 • Enkeltromtillegg
 • Tillegg for privat bad på rommet

Rom med eige bad kostar kr 6.000,- ekstra, enkeltrom kostar kr 8.000 ekstra. Enkelttrom med bad blir altså kr 14.000 ekstra.

Viktig: Det kan oppstå endring i planane og prisane for utanlandsturane av grunnar som er vanskeleg å kontrollere. Slike årsaker kan vere valutaendring, lokale forhold på reisemålet, og det kan vere at gruppa som reiser blir mindre enn forventa. Vaksiner er ikkje inkludert i prisen. Alle er sjølve ansvarlege for å ta dei vaksiner som trengs. Om nødvendig må du kontakte din fastlege. Skulen har ikkje fagkunnskap om helsespørsmål.

Statens Lånekasse

Statens Lånekasse yter stipend og lån. For 2017-18 er stønadsbeløpet 106 340 kr for heile året. Av dette er kr 42 536 stipend. Satsar for 2018-2018 vil bli tilgjengelege på Lånekassa si heimeside.

Dette kan du lese meir om på www.folkehøgskole.no.

Statens Lånekasse finn du her. Her kan du også følgje med på dei nye satsane når dei blir lagt ut.

Påmeldingsgebyr/ innmeldingspengar

Du betaler eit påmeldingsgebyr på kr 2 200 når du tek imot skuleplassen ved Sunnfjord Folkehøgskule. Desse pengene får du ikkje tilbake om du seinare skulle bestemme deg for å trekke deg frå skuleplassen. Denne regelen gjeld for alle folkehøgskulane. Beløpet er inkudert i grunnbeløpet (sjå tabellen).

Betalingsplan

Du får ein betalingsplan saman med annan informasjon i juni. Det blir månadlege innbetalingar, der første forfall er 15. august.

Forsikring

Alle våre elevar får reiseforsikring inkludert i grunnbeløpet. Dersom det er behov for dekning av ekstreme aktivitetar, så må du betale slik forsikring sjølv.

Skulen har ikkje ansvar for å forsikre dine personlege eigendelar på skulen. Vi tilrår at du har innbuforsikring. Sjekk om familien har slik forsikring.

Heimebuar

For elevar som bur heime, er grunnbeløpet Kr. 55.050 for heile året. Linjekostnad og valfag kjem i tillegg.

Fellesutgifter

Inkludert er fellesturar, utstyr til seminar, kulturarrangement, valfag, kopiering, songbok, transport, ekskursjonar, informasjon, tilgang til vaskeri, utstyr til fritidsaktivitetar, musikal, internett, samlingar i samband med opning og avslutting av skuleåret, fjorårstreff året etter at du sluttar m.m.

Linjepris og studieturar

Linjepris dekkar aktivitetar og materiell,  og for nokre linjer er studietur inkudert. Utstyr og opplevingar som ein har felles på linja er inkludert. OBS: Dei fleste linjene har ein frivillig studietur, sjå lista lenger oppe.

Turane blir spesialplanlagt for å dekke målsetninga med linja. Turane er ein viktig del av undervisninga på linja, og elevane kan ikkje velje ein annan tur.

Studietur halvårskurs

Ta kontakt for prisar for halvårskurs. Studieturen som linja har i semesteret inngår i opplegget og i prisen.

Dersom du sluttar

Den som sluttar etter å ha begynt på skulen, må betale for seks veker etter oppseiingsdatoen. Dette gjeld for alle folkehøgskulane.

Spesielle behov for tilpassa mat

Dersom du treng spesialtilpassa mat på grunn av matallergi, så må du betaler eit tillegg for det som blir avtala med skulen.

Dersom du treng halalkjøt, så må du også betale ekstra for det.

I tillegg fins det andre ulike stipend og legat ein kan søke. Vi har tatt med dei viktigaste under sida:

Til toppen