Kristen folkehøgskule

Kristen folkehøgskule

Sunnfjord Folkehøgskule er ein kristen folkehøgskule. Det vil seie at vi ønskjer å tilby eit kristent fellesskap der vi formidlar det vi trur på.

Kristne verdiar er basis for undervisninga og dei miljøskapande aktivitetene. I dette ligg det også at alle er velkomne med sine eigne livssyn, same kva ståstad ein har og same kva tvil eller tru ein  har med seg. Kanskje du ikkje veit heilt, eller kanskje er du overbevist. Vi ønskjer at du sjølv skal eige din eigen identitet.

Skulen ønskjer å respektere at alle har rett til å ha si eiga tru eller ikkje-tru. Skulen forventar på same måten at alle elevane respekterer skulen sitt kristne verdisyn.

Normisjon eig skulen, og vi vil gjennom opplegget vårt formidle kristen tru. Dette kjem til uttrykk gjennom felles morgonsamlingar, frivillige kveldssamlingar, samtalegrupper og vektlegging av dei kristne verdiane i undervisning og miljøarbeid.

Sunnfjord Folkehøgskule er ein av dei 32 kristne folkehøgskulane i Norge.

Til toppen