Om oss

Om oss

Bli verdensmeister – i eige liv

Med verdensmeister tenker vi som oftast på dei som kan stå på pallen og ta imot medalje og jubel i store meisterskap. Dette er flott. Men bak jubel og medaljar veit vi at det ligg eit målbevisst valg og mangfaldige timar med slit. Du blir ikkje verdensmeister utan å satse.

Kvar av oss har behov for å lukkast og behov for å meistre, men dei færraste av oss drøymer eigentleg om å stå på pallen i eit verdensmeisterskap.

Kva drøymer du om?

Kva drøymer du om? Å få eit bra liv, antakeleg. Då må du meistre verda og ditt eige liv. Kva som er dine utfordringar veit du best sjølv. Kanskje er dei å våge å ta ordet i ei forsamling, å bli ein god volleyballspelar, å få reise til nye land, å bli meir sjølvstendig, eller å våge å satse på en draum du har hatt. Kanskje den draumen er å bety noko for andre. Å meistre verda og ditt eige liv.

Kva som er dine utfordringar veit du best sjølv. Kanskje er det å tore å ta ordet i ei forsamling, å bli ein dyktig volleyballspelar, å få reise til ulike verdsdelar, å bli meir sjølvstendig, eller å våge å satse på en draum du har hatt.

Nokre av oss har store mål i livet, for andre kan måla vere enkle – det handlar like fullt om å meistre meir. La draumane bli verkelege.

Når vi skal ta utfordringar, er det godt å få oppmuntring og bli backa opp. Gjennom positiv tilbakemelding kan vi sprenge grenser, og oppleve meistring og glede.

Vi ønskjer å utfordre deg til å ta nokre lange skritt framover i ditt eige liv – og tenke over korleis du vil bruke året på folkehøgskulen.

Sunnfjord Folkehøgskule vil legge til rette for at du kan bli verdensmeister i eige liv, og vi vil støtte deg i di satsing.

Skulen har mange personar som har tid og rom for samtale med deg. Vår satsning er 3D vegleiing, dvs. at vi ønskjer å vegleie på ein heilskapleg måte. Heile personalet står klart til å vere lærarar, trenarar, vegleiarar og samtalepartnarar for deg. Vi er bevisste på at vår rolle er annleis enn i andre skuleslag. Dei andre elevane vil bli din heiagjeng og dine venner. I samspel med andre er det lettare å finne ut kva sterke sider ein har og kva ein bør satse på.

Kanskje kan du etter endt skuleår smykke deg med din eigen «medalje» og juble over å ha blitt meister i verda og ditt eige liv!

Velkommen til Sunnfjord Folkehøgskule!

jorun

 

 

 

Helsing Jorun Knapstad, rektor

Til toppen