Nytt treningsstudio

Skulen har investert i nytt treningsstudio som endeleg er på plass. Det manglar enno nokre småting før alt er komplett, men det er tatt i bruk. Det er eit stort framskritt for skulen å kunne tilby dette lokalet både til dei som bruker det i undervisninga og til fritida. Ikkje minst er st flott å sleppe å transportere elevane til Førde for å trene fleire gonger i veka.