Det blir nytt treningsstudio på skulen!

Her er skisser av rommet. Alle kondisjonsapparata blir slik som på bileta i tillegg til multiapparatet mellom søylene. Plassering og nøyaktig type utstyr på resten stemmer ikkje heilt.

I tillegg til dette rommet blir det eit frivektsrom! Det blir også i 16 spinningsykkeler. Dei skal vi lagre i eit rom ved sida av den vesle dansesalen og ta ut i den vesle dansesalen når vi skal bruke dei.

Slik ser rommet ut pr i dag, midt i juli. Rommet skal vere klart rundt skulestart.