Les om Sunnfjord Spirit – livet på Sunnfjord Folkehøgskule

Her er ein artikkel som står på Ta utdanning si side, som beskriver livet på Sunnfjord Folkehøgskule.Vi får både vite litt om kva vi kan tilby og om korleis dagleglivet er på skulen.

Sunnfjord Spirit