Stipendiatane har hatt sin elevkveld-debut

Som lang tradisjon tilseier, har stipendiatane sin elevkveld tidleg på skuleåret.  Dei laga songar med morosame og små-satiriske tekstar, imponerande videosketsjar med humoristiske poeng og mange dramatiseringar på scena. Avsolutt ein glad og kreativ gjeng!

Frå venstre: Ingrid Marie, Anders, Lars, Birgit, Elisbeth , Kine, Lise og Eirik.