Bilete av jubilantar

Vi har bilete av dei som møtte opp blant dei eldste jubilantkulla på stemnet laurdag 20. mai.

Dersom du ønskjer kopi tilsendt i posten, så kan du sende ein epost med opplysningar om namn, adresse og kva jubilantkull.

Biletet må førehandsbetalast med kr 125,- inkl porto

Alternativ: Vipps til 92644465 eller  konto 3700 12 04379

70-årsjubilantane

65-årsjubilantane.

60-årsjubilantane.

55-årsjubilantane.

V

50-årsjubilantane.

(Vi manglar dessverre bilete av 40,- og 30 års, dersom dei har bilete kan dei gjerne sende dei på epost så legg vi dei gjerne ut!)