Besøk frå Sri Lanka

Etter ti dagar reiser Hema og Tomian heim til Sri Lanka for å starte ny folkehøgskule.

Kraftfullt besøk

Mange lytta til og stilte spørsmål til Stian Grimseth, som møtte elevane i fellestime.